60663 - Συνεχίζουμε

Ν. Λυγερός

Συνεχίζουμε
ακάθεκτα
τη μελέτη
των ιερών
κειμένων
γιατί
ξέρουμε
ότι οι άλλοι
δεν θα τολμήσουν
ν’ αναζητήσουν
την αλήθεια.