60664 - Όταν είσαι

Ν. Λυγερός

Όταν είσαι
βολεμένος
θρησκευτικά
δεν σ΄ ενδιαφέρει
η αλήθεια
αλλά
μόνο το δόγμα
που αφοπλίζει
την έρευνα
της ουσίας.