60666 - Είναι όμορφο

Ν. Λυγερός

Είναι όμορφο
να βλέπεις
ζωντανά
ότι η ανακάλυψη
της μουσικής
εμπλουτίζει
τους ανθρώπους
γιατί τα όργανα
είναι
στηρίγματα
για τους Αθώους
και εργαλεία
για τους Δίκαιους.