60667 - Η αγάπη της μουσικής

Ν. Λυγερός

Η αγάπη της μουσικής
γίνεται αισθητή
από τους Μαθητές
μέσω των μαθημάτων
γιατί βλέπουν
ότι είναι μοιρασιά
και όχι
αποκλειστικότητα
αφού κάθε γνώση
είναι προσφορά
για τους άλλους.