60668 - Εντός της πανδημίας

Ν. Λυγερός

Εντός της πανδημίας
αντί να κλεινόμαστε
σ’ ένα μικρόκοσμο
μεγαλώνουμε
τον κόσμο μας
και μέσω
της μουσικής
αφού
η δημιουργία
του έργου
την αξιοποιεί.