60669 - Όταν μαθαίνεις

Ν. Λυγερός

Όταν μαθαίνεις
να παίζεις
όργανα
τα βλέπεις
διαφορετικά
αφού κάθε
λεπτομέρεια
της δομής τους
είναι σημαντική
για την έκφραση
της μουσικής
σκέψης.