60670 - Η αυτοδιδασκαλία

Ν. Λυγερός

Η αυτοδιδασκαλία
είναι απαραίτητο
εργαλείο
που έχουν
οι υπερδομές
για να μάθουν
πιο έντονα
αυτό
που θα διδάξουν
σε όλους
τους ανθρώπους.