60672 - Οι συνθέσεις

Ν. Λυγερός

Οι συνθέσεις
παράγονται
και εντός
πανδημίας
διότι είναι
εξωτερισμός
που ενισχύει
όσους ακούν
πώς λειτουργεί
το ελεύθερο
πνεύμα
της αγάπης
Ανθρωπότητας.