60674 - Οι πάπυροι

Ν. Λυγερός

Οι πάπυροι
είναι χειροπιαστά
στοιχεία
της βαθύτητας
της ιστορίας
και πώς
θεμελιώθηκε
η πίστη
πέρα της θρησκείας.