60685 - Άλλο χριστιανισμός

Ν. Λυγερός

Άλλο χριστιανισμός
κι άλλο χριστιανική
παράδοση
γιατί μόνο
ο πρώτος
έχει βαθύτητα
που επαρκεί
για ν’ αγγίξεις
το επίπεδο
της πίστης.