60687 - Ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Ο Χριστός
κουβαλάει
μαζί του
τους νεκρούς
και δεν αφήνει
κανέναν
στον  Άδη
δεν κοιτάζει
μόνο τον ένα
αλλά όλους.