60689 - Η ψυχοηθική

Ν. Λυγερός

Η ψυχοηθική
είναι η ηθική
που λειτουργεί
στην Ψυχότητα
εντός
της Ανθρωπότητας
και η Ψυχή
του Αναστημένου
ζει
με αυτόν
τον τρόπο
το πρέπον.