60691 - Το ψυχοπαίδι

Ν. Λυγερός

Το ψυχοπαίδι
είναι περισσότερο
θρησκοπαίδι
ενώ η ουσία
προέρχεται
από τη βάπτιση
που σχετίζεται
με τη θυσία
της Σταύρωσης.