60693 - Το ευγενές

Ν. Λυγερός

Το ευγενές
λειτουργεί
αναλογικά
με την ηθική
έτσι κι η ουσία
ζει
με το ψυχικό.
Και τώρα
βλέπεις
επιτέλους
την ψυχοηθική.