60695 - Μέσα στη λέξη

Ν. Λυγερός

Μέσα στη λέξη
όταν
υπάρχει
το Χρονικό
στοιχείο
που θα καθορίσει
τον συντονισμό
του έργου
την ώρα
των πράξεων.