60697 - Με το σκηνικό

Ν. Λυγερός

Με το σκηνικό
του Βαγγέλη
είναι δύσκολο
να μην ακούσεις
τον Φιοντόρ
ενώ έγραφες
γι’ αυτόν
όταν κανείς
δεν τον άκουγε
πια.