60698 - Φαντάσου

Ν. Λυγερός

Φαντάσου
οριζόντιο
ουρανοξύστη
να έρχεται
πάνω σου
και τότε
θα νιώσεις
τη δύναμη
που έχει
το κύμα
του ωκεανού
στην Αυστραλία.