60699 - Αν φανταστείς

Ν. Λυγερός

Αν φανταστείς
ότι το Manhattan
είναι κάθετο
κύμα
τότε θα δεις
πόσο σπουδαία
είναι η ζωή του
για όλη
τη New York
και όχι μόνο
λόγω
συμβολισμού.