60700 - Το ιερό κείμενο

Ν. Λυγερός

Το ιερό κείμενο
δεν είναι μόνο
η περιγραφή της αντιπαράθεσης
μεταξύ Ανθρωπότητας
και βαρβαρότητας
αλλά και τι γίνεται μετά
δηλαδή μετά τη νίκη του φωτός
διότι πρέπει
να σκεφτείς τον κόσμο
και μετά τη βαρβαρότητα
και τα όριά της,
άλλωστε αυτό
δεν είναι το θεμέλιο
της διαδικασίας διόρθωσης
και όλο το έργο του Lemkin
με την επινόηση
του όρου γενοκτονία.