60702 - Οι δυσκολίες

Ν. Λυγερός

Οι δυσκολίες
σε τεχνικό
επίπεδο
του τσέλου
επιτρέπουν
στη συνέχεια
την υπέρβαση
που προσφέρει
την ομορφιά
του ήχου.