60704 - Στη λίμνη

Ν. Λυγερός

Στη λίμνη
οι ψυχές
περπατούν
κάτω
από τα δέντρα
και βρίσκουν
το άγαλμα
του φιλόσοφου
της ελευθερίας
που θυσίασε
τα πάντα
για να δώσει
το παράδειγμα.