60715 - Η αγάπη

Ν. Λυγερός

Η αγάπη
δεν τυφλώνει
είναι μόνο
τυφλή
γιατί έχει
όρια
και γι’ αυτό
διαφέρει
από την Αγάπη
Ανθρωπότητας.