60716 - Βλέπει

Ν. Λυγερός

Βλέπει
τα όρια
της αγάπης
η αμισεία
γιατί είναι
δύσκολο
να νιώθεις
τρυφερότητα
για κάποιον
άγνωστο.