60718 - Οι αγάπες

Ν. Λυγερός

Οι αγάπες
συνορεύουν
πάνω
στα δέρματα
αλλά ακόμα
κι όταν αυτά
έρχονται
σε επαφή
οι ψυχές
παραμένουν
εγκλωβισμένες
στα σώματα.