60719 - Η αμισεία

Ν. Λυγερός

Η αμισεία
είναι φυσιολογικά
πιο κοντά
στον Ελληνισμό
διότι δεν έχουν
σύνορα
και λειτουργούν
ολιστικά
έτσι έχουν
μια μορφή
παγκοσμιότητας.