60720 - Η Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Η Διδασκαλία
δεν διορθώνει
τα λάθη
αλλά μεταμορφώνει
τους ανθρώπους
γιατί
ασχολείται
μόνο με τις ψυχές
χωρίς
συμβιβασμούς.