60721 - Η μόρφωση

Ν. Λυγερός

Η μόρφωση
είναι μόνο
το πρώτο στάδιο
της μεταμόρφωσης
των Μαθητών
της Διδασκαλίας
γιατί βρίσκουν
αυτό
που δεν έψαχναν.