60723 - Μέτρα

Ν. Λυγερός

Μέτρα
τα όργανα
μουσικής
που έχεις
μαζί σου
γιατί είναι
κομμάτια
της Ανθρωπότητας
που διασχίζουν
τον Χρόνο.