60724 - Ο συμβιβασμός

Ν. Λυγερός

Ο συμβιβασμός
νικάει
τα πάντα
εντός
της κοινωνίας
γιατί
ενισχύει
το βόλεμα
που έχει
ο καθένας.