60727 - Στο shogi

Ν. Λυγερός

Στο shogi
βλέπεις
έμπρακτα
την έννοια
της ανάστασης
χάρη
στην ιδιότητα
της επανατοποθέτησης
αλλά
το θέμα
ποιος
το συνειδητοποιεί.