60737 - Τοποστρατηγική παρέμβαση

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Στα όρια της τακτικής
και πριν την εμβέλεια της χρονοστρατηγικής
υπήρχε δράση για την τοποστρατηγική
και αυτό ήθελε να διδάξει
με πλάγιο τρόπο στην υπερδομή.
Έτσι θα ήταν ικανή να ερευνήσει
και σε αυτό το πεδίο δράσης.
Το παράδειγμα που είχε κατασκευάσει
ήταν βέβαια τεχνητό
αλλά έδειχνε έμπρακτα
το νέο άνοιγμα
στο χώρο της τακτικής.
Έτσι ο χρόνος μπορούσε
να επηρεάσει με πλάγιο τρόπο
και αυτήν την κατάσταση.
Αυτό είδε και η υπερδομή
κι επανεξέτασε τα δεδομένα της,
έτσι βρήκε και άλλες περιπτώσεις.
Τότε αποφάσισε να κάνει
μία ολική αναβάθμιση
για να ανακαλύψει
κι άλλα στοιχεία
του μέλλοντος.