60742 - Δεν έπρεπε

Ν. Λυγερός

Δεν έπρεπε
η Γερμανία
να γίνει
ξανά
αυτό που ήταν
στη ναζιστική
περίοδο
και αυτό
έγινε.