60751 - Κι εκεί είδες

Ν. Λυγερός

Κι εκεί είδες
ανθρώπινα
μικροπάθη
αφού
οι συζητήσεις
αφορούσαν
την τριπλή αντάντ
και τη Ρωσία.
Ήταν Νοέμβριος
του 1914.