60753 - Αντιλήφθηκες 

Ν. Λυγερός

Αντιλήφθηκες
ότι η μοναστική
ζωή
ακόμα
και αμόρφωτη
και ανήθικη
ήταν ανώτερη
από την κοινωνική
έτσι ο περιορισμός
απελευθέρωνε.