60759 - Η βαρβαρότητα

Ν. Λυγερός

Η βαρβαρότητα
δεν φοβάται
τη βαρβαρότητα
αλλά
την αποτελεσματικότητα
της στρατηγικής
της Ανθρωπότητας
εντός του Χρόνου
επειδή είναι
ανθεκτική.