60760 - Η Ανθρωπότητα

Ν. Λυγερός

Η Ανθρωπότητα
δεν είναι
μια δεύτερη
βαρβαρότητα
και δεν είναι
η νέμεσις
που την καθοδηγεί
εντός του Χρόνου
αλλά το πρέπον
και το δίκαιο.