60763 - Μετά από 73 χρόνια

Ν. Λυγερός

Μετά από 73 χρόνια
εντός
της πανδημίας
μια χώρα
που περίμενε
την απόφαση
των Ηνωμένων Εθνών
για να υπάρξει
επίσημα
εντός
του κόσμου,
ζεί.