60764 - Η υπόσχεση

Ν. Λυγερός

Η υπόσχεση
του Δασκάλου
είναι Διαθήκη
γιατί δεν αφορά
μόνο τους ανθρώπους
αλλά την ίδια
την ψυχή τους
για να ζήσει
η ενσωμάτωση
στον Χρόνο.