60765 - Με τον Χριστιανισμό

Ν. Λυγερός

Με τον Χριστιανισμό
ο Παράδεισος
που ήταν
στην Εδέμ
ανέβηκε
σιγά σιγά
στον ουρανό
για να πάρει
την πνευματική του
θέση.