60766 - Η διάρκεια

Ν. Λυγερός

Η διάρκεια
επηρεάζει
και εκτός
χρόνου
την τακτική
όταν αυτή
εξαρτάται
από τη μνήμη
ακόμα
κι αν αυτή
είναι μόνο
μία κίνηση.