60767 - Το ίδιο σχήμα

Ν. Λυγερός

Το ίδιο σχήμα
μπορείς
να το βρεις
σε άσκηση
τακτικής
σε θέμα
ιστορικό
ή ακόμα
και σε αρχειακό
υλικό
λογοτεχνίας.