60775 - Όταν έχεις νοοτροπία

Ν. Λυγερός

Όταν έχεις νοοτροπία
ιδεολογική
δεν μπορείς
να αποδεχθείς
ότι η βαρβαρότητα
είναι πολλαπλή
και δεν βρίσκεται
μόνο από τη μια πλευρά
αλλά σε όλα τα άκρα
του πολιτικού
φάσματος.