60777 - Με τις γνώσεις

Ν. Λυγερός

Με τις γνώσεις
που αποκτάς
αντιλαμβάνεσαι
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο
έσωσε την Ελλάδα
από την κυριαρχία
ενός κόμματος
της βαρβαρότητας
που ήθελε
να επεκταθεί
ενώ αδιαφορούσε
η πηγή του.