60778 - Με το θέατρο

Ν. Λυγερός

Με το θέατρο
συνειδητοποίησες
πόσο ισχυρό
είναι το κωμικό
περιβάλλον
πάνω
στην ψυχολογία
του ανθρώπου
όταν πιέζεται
από την κοινωνία
του κενού.