60781 - Ο στρατός

Ν. Λυγερός

Ο στρατός
προστατεύει
τα νησιά μας
από κάθε ιδέα
της Τουρκίας
που προσπαθεί
να φοβίσει
τους ραγιάδες
με τις προκλητικές
κινήσεις της.