60782 - Πρόσεξε

Ν. Λυγερός

Πρόσεξε
καλύτερα
τη δομή
του Μυστικού Δείπνου
αν θέλεις
ν΄ ανακαλύψεις
νέα δεδομένα
που εμπλουτίζουν
το αρχικό κείμενο
του Ευαγγελίου.