60786 - Ιδεολογικές ουρές Σκοπιανού

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Οι εθνικές εκλογές έγιναν στις 7 Ιουλίου 2019 ενώ οι ευρωπαϊκές έγιναν στις 25 και 26 Μαΐου 2019. Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων υπεγράφη στις 2 Απριλίου 2019 και αποτελείται από πέντε άρθρα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν υπάρχει συνέχεια σε επίπεδο επιλογής του ελληνικού λαού λόγω αυτής της κίνησης. Μετά από ένα χρόνο, έχουμε μία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) που θα προκαλέσει δαπάνες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για σκοπιανούς δημοσίους υπαλλήλους και ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων αλλά και σε περίπτωση συγκρότησης από τα Συμβαλλόμενα Μέρη Μεικτής Επιτροπής για την ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων, την εκπόνηση σχεδίων δράσης και την επίλυση τυχόν προβλημάτων. Η απλή εξέταση του όλου πλαισίου δεν δείχνει απολύτως κανένα όφελος για την Ελλάδα και είναι καθαρά το αποτέλεσμα μιας ιδεολογικής θέλησης χωρίς καν να υπάρξει πλαίσιο συμβιβασμού. Κατά συνέπεια επειδή ξέρουμε πότε έγινε χρονικά, ποιος είναι ο λόγος της υλοποίησης αυτής της διαδικασίας που δεν λειτουργεί.