60787 - Δίπλα στο Αρχονταρίκι

Ν. Λυγερός

Δίπλα στο Αρχονταρίκι
είδατε καλογεράκια
να μαθαίνουν
τα περίφημα
πα, βου, γα, δι,
κε, ζω, νη
της βυζαντινής
παράδοσης
με αναμμένη λαμπάδα
στα χοντρά
και άπλυτα
χέρια τους.