60788 - Στο Παρεκκλήσι Πορταΐτισσας

Ν. Λυγερός

Στο Παρεκκλήσι Πορταΐτισσας
στην εικόνα
της Δευτέρας Παρουσίας
ανακαλύψατε
κίτρινους,
πρησμένους,
γυμνούς
ανθρώπους
κι εκεί
σκέφτηκες
τον ύμνο
στην Παναγία.