60790 - Σε στύλο

Ν. Λυγερός

Σε στύλο
ειδωλολατρικό
πάνω
από τον ψάλτη
είδες στοιχεία
Διονύσου
αφού κρεμόταν
κεφάλια τράγων
και σταφύλια.